Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Upis

Upis u više godine studija

Upisi na više godine sveučilišnog prijediplomskog studija Poljoprivreda (svi smjerovi), stručnih prijediplomskih studija i 2. godinu svih diplomskih studij za akademsku godinu 2023. / 2024.

Upisi na više godine prijediplomskog studija Poljoprivreda (svi smjerovi), na više godine stručnih prijediplomskih studija i 2. godinu svih diplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024. odvijat će se putem Studomata.

Obavezno je prije online upisa popuniti prijavu za upise putem poveznice PRIJAVA.

U slučaju nejasnoća oko upisa nazvati na 031 554 844 ili 031 554 901 (Studenska služba).

Upisi će započeti u srijedu 27. rujna 2023. u 8.00 sati i trajat će do petka 6. listopada 2023. do 13.00 sati.

Za prijavu je potrebno prethodno pripremiti sljedeću dokumentaciju u digitalnom obliku:

  • fotografija ili dokument potvrde o uplaćenim troškovima upisa (primjerak plaćene uplatnice). Troškovi upisa 27,00 eura, za projekte Studentskog zbora Sveučilišta 7,00 eura (sukladno Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku I sveučilišnim sastavnicama) te 3,98 eura na ime police osiguranja od nesretnog slučaja.(sukladno Odluci dekana) Iznos svih troškova, ukupno 37,98 eura treba se uplatiti jednom uplatnicom na račun Fakulteta na IBAN broj računa primatelja: HR1725000091102019470, Addiko Bank d.d., Model HR00, Poziv na broj primatelja: OIB studenta, Opis plaćanja: troškovi upisa/projekti studentskog zbora/osiguranje.
  • REDOVITI STUDENTI – plaćaju participaciju ovisno ostvarenim ECTS bodovima
  • fotografija ili dokument potvrde o uplaćenim troškovima participacije na temelju ECTS bodova ne položenih ispita tijekom akademske godine 2022./2023. sukladno Odluci o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (preračunato u eure, 1 euro = 7,53450 kn). Izračun iznosa ECTS bodova u eurima dostupan je OVDJE. Traženi iznos uplatiti na račun Fakulteta na IBAN broj računa primatelja: HR1725000091102019470, Addiko Bank d.d., Model HR00, Poziv na broj primatelja: OIB studenta, Opis plaćanja: ECTS bodovi.
  • redoviti studenti koji ponovo upisuju treću godinu na prijediplomskom studiju plaćaju participaciju sukladno Odluci o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (preračunato u eure, 1 euro = 7,53450 kn). Izračun iznosa ECTS bodova u eurima dostupan je OVDJE.
  • redoviti studenti koji ponovo upisuju 2. godinu na diplomskom studiju mogu upisati bez plaćanja participacije ukoliko im je ostala samo obrana diplomskoga rada (odnosno ako su položili sve ispite, imaju prihvaćenu temu diplomskoga rada i predali su dnevnik istraživanja).
  • redoviti studenti koji ponovo upisuju 2. godinu na diplomskom studiju, a nemaju položene sve ispite i/ili nemaju prihvaćenu temu diplomskoga rada i nisu predali su dnevnik istraživanja plaćaju participaciju sukladno Odluci o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (preračunato u eure, 1 euro = 7,53450 kn). Izračun iznosa ECTS bodova u eurima dostupan je OVDJE.

 

  • IZVANREDNI STUDENTI – plaćaju školarinu
  • izvanredni studenti koji ponovo upisuju 3. godinu prijediplomskog ili 2. godinu diplomskog studija plaćaju 50 % školarine.
  • fotografija ili dokument potvrde o uplaćenim troškovima školarine (primjerak plaćene uplatnice). Trošak školarine u iznosu 978,17 eura uplaćenih na račun Fakulteta na IBAN: HR1725000091102019470, Addiko Bank d.d. Ako student ima ovaj trošak, potrebno je imati ODVOJENE uplatnice za ovaj trošak i prethodno navedene troškove.
  • dokaz o ispunjenoj Jedinstvenoj sveučilišnoj studentskoj anketi. Anketa je dostupna OVDJE.

Za upis u višu godinu studija student mora ostvariti 42 ili više ECTS bodova.

Student može upisati ponavljačku godinu ukoliko je ostvario minimalno 24 ECTS boda (redoviti studenti prilikom upisa ponavljačke godine plaćaju trošak participacije sukladno broju ECTS bodova ne položenih ispita, a izvanredni studenti plaćaju 50% školarine).

Studenti koji su ostvarili manje od 24 ECTS boda mogu podnijeti zamolbu Povjerenstvu za nastavu za dovršenje studija bez studentskih prava (naplaćuje se sukladno Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku i sveučilišnim sastavnicama, ovisno o broju preostalih ispita ili za prelazak na izvanredni studij (uz plaćanje pune školarine u iznosu od 978,17 eura.).

Plaćanje školarine/participacije u troškovima studija

Student je dužan podmiriti sve troškove upisa, školarine/participacije u troškovima prilikom upisa.

Ne odobrava se plaćanje na rate sukcesivnim uplatama na račun Fakulteta.

Postoji  mogućnost kartičnog plaćanja na rate putem POS uređaja u računovodstvu Fakulteta.

Iznimno,  Studentu se može odobriti obročno plaćanje uz zamolbu i Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva kao i Potvrdu nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva kojom dokazuje da mu je prosječno ostvaren prihod po članu zajedničkog kućanstva do 70% minimalne plaće utvrđene Uredbom Vlade RH (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_122_1874.html).

* student čiji su članovi zajedničkog kućanstva u mirovini dužan je dostaviti potvrdu o visini isplaćene mirovine za prethodnu godinu.