Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Prijediplomski stručni studij - 3. godina

Zootehnika

Pikaži detalje za

6. semestar

NAZIV MODULA KOORDINATOR MODULA NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI
VJEŽBE
TVAVLV
ECTS
Ovčarstvo i kozarstvo - praksa
0 15
60 0 0
6
Završni rad
0 0
0 0 0
6
Tržište poljoprivrednih proizvoda
Igor Kralik
50 0
0 25 0
6
Lovstvo - praksa
Tihomir Florijančić
0 0
75 0 0
6
Ribarstvo - praksa
Anđelko Opačak
Dinko Jelkić
10 0
40 15 10
6