Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Poslijediplomski sveučilišni studij - 1. godina

Lovstvo i kinologija

1. semestar

NAZIV MODULA KOORDINATOR MODULA NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI
VJEŽBE
TVAVLV
ECTS
Kinološka zoologija
Siniša Ozimec
15 5
0 10 0
3
Principi uzgoja i zaštita divljači
Tihomir Florijančić
30 10
0 20 0
6