Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Poslijediplomski specijalistički studij - 1. godina

Zaštita bilja

Pikaži detalje za

1. semestar

NAZIV MODULA KOORDINATOR MODULA NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI
VJEŽBE
TVAVLV
ECTS
Integrirana zaštita bilja
Renata Baličević
20 10
0 5 0
10
Ekologija štetočina kultiviranog bilja
Jasenka Ćosić
Emilija Raspudić
Sanda Rašić
30 9
0 0 0
10

2. semestar

NAZIV MODULA KOORDINATOR MODULA NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI
VJEŽBE
TVAVLV
ECTS
Anatomija i fiziologija bolesnih biljaka
Jasenka Ćosić
Karolina Vrandečić
10 5
0 0 0
5
Sistematika kukaca
Ivana Majić
5 5
0 10 0
6
Aplikacija i legislativa pesticida
Renata Baličević
10 10
0 0 0
6
Paraziti sjemena
Karolina Vrandečić
Jasenka Ćosić
12 8
0 5 0
6
Izrada programa zaštite bilja
Renata Baličević
15 0
0 5 0
4
Štetnici u hortikulturi
Mirjana Brmež
15 5
0 0 0
6
Ekonomika suzbijanja korova
Sanda Rašić
10 0
0 5 0
3
Bolesti ratarskih kultura
Jasenka Ćosić
Karolina Vrandečić
10 5
0 5 0
6
Nematologija
Mirjana Brmež
15 0
0 15 0
6
Bolesti cvijeća
Jasenka Ćosić
10 5
0 5 0
6
Integrirana zaštita bilja
Renata Baličević
20 10
0 5 0
10
Ekološka mikrobiologija
Suzana Kristek
10 5
0 0 0
6
Laboratorijske metode u mikologiji
Jasenka Ćosić
Karolina Vrandečić
0 0
0 20 0
4
Alergogene biljke: monitoring i suzbijanje
Sanda Rašić
15 0
0 10 0
5
Akarologija
Ivana Majić
Anita Liška
10 5
0 5 0
6
Urbana entomologija
15 0
0 0 0
3
Zaštita bilja u zaštićenim područjima
Renata Baličević
15 0
0 5 0
4
Skladišni štetnici i njihovo suzbijanje
Anita Liška
Vlatka Rozman
10 5
0 5 0
6
Ratarska entomologija
Emilija Raspudić
10 5
0 5 0
6
Korovne zajednice poljoprivrednih kultura
Sanda Rašić
10 5
0 5 0
6
Bolesti voćaka i vinove loze
Jelena Ilić
10 5
0 5 0
6
Ekologija štetočina kultiviranog bilja
Jasenka Ćosić
Emilija Raspudić
Sanda Rašić
30 9
0 0 0
10
Štetnici voćaka i vinove loze
Mirjana Brmež
10 5
0 5 0
6
Bolesti povrća
Jasenka Ćosić
Karolina Vrandečić
10 10
0 5 0
6
Karantenski štetni organizmi - člankonošci i nematode
Mirjana Brmež
10 5
0 0 0
5
Vrtlarska entomologija
Emilija Raspudić
10 5
0 5 0
6