Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

ICT

Projekt Razvoj i uspostava zajedničkog studija „ICT u poljoprivrednim znanostima“

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek prijavitelj je projekta zajedno s Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek kao partnerom. Projekt je prijavljen u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija visokog obrazovanja“ (referentni broj: UP.03.1.1.02.0042).

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. s ukupnom vrijednosti Projekta i prihvatljivih troškova u iznosu 1.798.253,29 kuna.

Korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda je Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek koji nastupa i preuzima odgovornost u ime cijelog partnerstva s Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.

Svrha projekta je razvijanje i uspostava zajedničkog diplomskog studija na engleskom jeziku kojim se poboljšava kvaliteta visokog obrazovanja i relevantnost u odnosu na potrebe tržišta rada. Treba naglasiti kako trenutno u Hrvatskoj, a i u zemljama jugoistočne Europe, ne postoji studij koji na ovaj način integrira biotehničke znanosti s informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Studij „ICT u poljoprivrednim znanostima“, koji se sastoji od 4 semestra (120 ECTS bodova), stvarat će vrhunski osposobljene tehnologe za razvoj, transfer i primjenu novih tehnologija u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ostalim agrobiotehničkim djelatnostima, a temelj njihovih kompetencija bit će integrirano znanje iz agrobiotehničkog područja oplemenjeno segmentima računarstva, informacijskih i podatkovnih znanosti. Upis prve generacije polaznika studija bit će u listopadu 2020. godine, a svemu tome pridonijet će nastavni kadar FAZOS-a i FERIT-a uz gostujuće predavače.

Priložena dokumentacija

ICT u poljoprivredi - Uvodna konferencija

ICT projekt - brošurica

Mediji o ICT projektu