Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Mentorski sustav vrednovanja

Mentorski sustav vrednovanja

Uvođenje mentorskog sustava obveza je svakog visokog učilišta (od uvođenja Bolonjskog procesa), a cilj je osigurati studentima pomoć u studiranju i što jednostavnijem savladavanju obveza i završetku studija. Ovo je i jedan od kriterija vrednovanja kvalitete rada na visokom učilištu u postupcima akreditacije i reakreditacije.

Na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek uveden je transparentan i učinkovit mentorski pristup studentima svih studijskih smjerova i godina studija.

MENTORI

Za svaku studijsku godinu izabran je voditelj godišta radi unaprjeđivanja i podizanja razine kvalitete nastave i uspješnosti studiranja na početku akademske godine. Voditelji godišta prema predloženom hodogramu provode aktivnosti te komuniciraju sa studentima kroz teme povezane sa izvođenjem nastave, stučnom praksom, izradom završnih i diplomskih radova kao i programima moblinosti.

(ovdje će se stavljati odluke o izabranim mentorima za svaku akademsku godinu)

 

MENTORSKI SASTANCI

Mentorski sastanci strukturirani su prema predloženim temama koje je izradilo Povjerenstvo za osiguranje kvalitete ali se isti prilagođavaju i dopunjavaju prema potrebama. Voditelji godišta kroz studij u sklopu mentorskog sustava organiziraju radionice i interaktivne rasprave prilagođnene interesnim temama studentata.

Mentorski sustav pruža potporu studentima, kako u postizanju akademskih ciljeva, tako i u razvoju vještina i kompetencija potrebnih za ostvarivanje vlastitih potencijala, profesionalnih i osobnih.

GODIŠNJE MENTORSKO IZVJEŠĆE