Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

CAAJ

Jedinica za procjenu fenotipskih i proizvodnih svojstava

U okviru Jedinice za utvrđivanje fenotipskih i proizvodnih svojstava djeluje ukupno 20 laboratorija ukojima se odvijaju osnovne i specifične analize. Osnovne analize koje se provode u okviru ove su osnovne analize tla Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, te prema Pravilniku o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, mikrobiološke analize, fizikalno-kemijske analize organskih gnojiva, supstrata i poboljšivača, kemijske analize biljnog materijala krvi, mesa, vune, dlake, jaja, meda, mlijeka i dr., fiziološke analize, morfološko-tehnološke analize, fenotipske analize biljnog materijala i analize tla i biljnog materijala prema važećem Zakonu o biljnom zdravstvu. U okviru ove jedinice osiguran je odgovarajući broj odgovornih osoba u laboratoriji za provođenje analiza te dovoljan broj osposobljenog osoblja, primjeren prostor, opremu i materijal za pravovremeno i primjereno provođenje analiza. Također, vodi se evidencije o osposobljenosti, usavršavanju, iskustvima i opisima radnih mjesta za svakog pojedinog stručnog suradnika, višeg stručnog suradnika, stručnog savjetnika, laboranta i tehničara. Definirani su radni zadatci koje je obvezno izvršiti, uz osiguranje dodatne edukacije zaposlenika za obavljanje tih zadataka. Svojim kapacitetima, opremljenošću laboratorija i stručnom osposobljenošću djelatnika, Jedinica za utvrđivanje fenotipskih i proizvodnih svojstava jamac je kvalitetne provedbe svih laboratorijskih analiza i dostave pravovremenih rezultata istraživanja krajnjim korisnicima. U okviru Jedinice za utvrđivanje fenotipskih i proizvodnih svojstava djeluje ukupno 20 laboratorija ukojima se odvijaju osnovne i specifične analize.

Osnovne analize koje se provode u okviru ove jedinice su:

- osnovne analize tla Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, te prema Pravilniku o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta,

- mikrobiološke analize,

- fizikalno-kemijske analize organskih gnojiva, supstrata i poboljšivača,

- kemijske analize biljnog materijala,

- kemijske analize animalnih materijala: krvi, mesa, vune, dlake, jaja, meda, mlijeka i dr.,

- fiziološke analize,

- morfološko-tehnološke analize,

- fenotipske analize biljnog materijala i analize tla i biljnog materijala prema važećem Zakonu o biljnom zdravstvu.

Specifične analize koje se provode u ovoj jedinici su:

- specifične mikrobiološke analize,

- specifične fizikalno-kemijske analize biljnog materijala, tla, organskih gnojiva i poboljšivača,

- specifične analize krvi, mesa, meda, mlijeka, jaja, vune, dlake,

- određivanje klaoničkih i tehnološko-kvalitativnih parametara kod domaćih životinja i animalnih proizvoda,

- određivanje teških metala, esencijalnih i funkcionalnih elemenata,

- određivanje metabolitičke aktivnosti, osmotskog stresa,

- određivanje metanskog potencijala i dr.