Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Anketa za nenastavno osoblje

Anketa za nenastavno osoblje

Anketni upitnik o zadovoljstvu nenastavnog osoblja (stručno-administrativnog, tehničkog i pomoćnog osoblja) provodi se u sklopu Ureda za kvalitetu. Cilj anketiranja je istražiti stupanj zadovoljstva osoblja s različitim dimenzijama svakodnevnog rada te utvrditi moguće prijedloge i smjernice za unaprjeđivanje rada u budućnosti.